Vystoupení ve stylu western

Ve svém westernovém vystoupení se Jízda svobodných rytířů inspiruje jezdeckými oddíly tzv. Texas Rangers. Ti byli založeni roku 1823 původně jako ochránci před Indiány. Později se z nich stali strážci zákona, ale roku 1861 byli rozpuštěni.

Svou činnost obnovili v roce 1874 a od té doby existují dodnes (během druhé světové války navázali na jejich tradici slavní Rangers - speciální útočné pěchotní oddíly). Jízda svobodných rytířů si vzala za vzor jejich první období, kdy se texaská jízda proslavila v bojích s původními americkými obyvateli, aby se posléze stala jedním z nejdůležitějších činitelů tzv. mexicko-texaské války.

Vystoupení odpovídá tomuto období jak používanými kostýmy, tak i výcvikem koní, přičemž zahrnuje jezdeckou i "pěší" část.

Celé představení začíná nástupem s hudebním doprovodem Dixie, načež za zvuku pochodové hudby pokračuje pořadovým cvičením - tzv. armádní čtverylkou. Po jejím skončení absolvuje každý jezdec armádní výcvikový trail. Projde brankou, kterou si ze sedla sám otevře i zavře, ve cvalu setne šavlí hlavu naraženou na kůlu (nejčastěji jde o hlávku zelí), procválá bizoním stádem (cvalový slalom mezi tyčemi představujícími jednotlivá zvířata) a přepadne indiánský tábor, kde dohoní a kopím zapíchne indiánského zvěda. Poté se vrátí do výchozí pozice skokem přes překážku a dalším cvalem kolem naražených hlav, do nichž tentokrát sekne z druhé strany přes ruku.

Celá jednotka pak předvede cvičné útoky na indiány, během nichž zajme zrádce z vlastních řad, kterého potrestá vlečením za koněm. Následuje děkovačka, během níž každý jezdec projede zapálenou ohnivou stěnou.

Pěší scénka představuje humorně zabarvený příběh z Divokého západu, spojený se střelbou a souboji na šavle a nože, v němž se objeví řada typických postav tehdejšího období. Obě představení se dají předvádět dohromady i každé zvlášť, navíc je možné je doplnit o další dobrovolníky.