Vystoupení ve stylu renesance

Renesanční jezdecké hry

"Co za zbraň podivnou rytíři dostali? Čím chtějí bojovat, když už ne čepelí?" Ano, je to tak. Období renesance s sebou přineslo řadu změn a nových objevů a patřila mezi ně i výzbroj. Vojenské a sportovní využití koní se však měnilo jen pomalu. Stále existovaly slavné rytířské turnaje a stále jste na nich mohli obdivovat vzájemnou spolupráci jezdců a koní při plnění turnajových disciplín i při vlastním boji. S rozvojem palných zbraní však začali jezdci spíš než zbroj potřebovat větší zručnost v jízdě. Tvrdé zacházení s koňmi nahrazuje systematický drezúrní výcvik.

Jízda svobodných rytířů nabízí svou vlastní variaci na renesanční rytířský turnaj, která kromě předvedení výcvikových i bojových disciplín proti muži obsahuje i reflexi proměn své doby. Celý turnaj tak vrcholí překvapivým závěrem, v němž se zrcadlí nová epocha. Turnaj je ozvučený, veršovaným slovem jej provází herold. Přenesme se do doby renesance, kdy rytířské zbroje začínají podléhat zdokonalujícím se palným zbraním.

Délka vystoupení: zhruba 30 až 40 minut.

Počet účinkujících: pět a více koní, pět a více jezdců, pět pážat.

Požadavky na organizátora akce

  • Prostor o velikosti minimálně 40 x 20 m (na menším prostoru lze předvést jen část vystoupení)
  • Vhodný povrch – tráva, hlína, písek
  • Připojení na elektrickou energii (380 V / 16 A)
  • Zdroj pitné vody
  • Možnost příjezdu ke kolbišti (alespoň pro vykládku a nakládku koní a rekvizit)
  • V případě vícedenního vystupování prostor pro pastvu koní
  • Postavení, ohraničení a ozvučení kolbiště jsme schopni si zajistit

Reference

  • Městské slavnosti Draci a královská zvířata, Mladá Boleslav
  • Lochovické kejkle, Lochovice

Cena

Podle dohody v závislosti na počtu koní a náročnosti představení.