Ceník

Jízdárenská hodina: 450 Kč

Hodina probíhá na jízdárenském obdélníku pod vedením instruktora.

Vyjížďka v terénu: 400 Kč/hod

Čas dle domluvy

Celodenní výlet: 1500 Kč

Jezdec musí ovládat koně alespoň v klusu. Výlety na blízké památky.

Permanentka: 4000 Kč

Celkem 10 lekcí od naprostých začátků přes lonž až po vyjížďky v terénu, zejména o víkendu, po individuální domluvě.

Půlroční kurs, „kroužek“, jedno pololetí září až leden, únor až červen: 5000 Kč

Docházka 1x v týdnu pravidelně pro děti i dospělé (péče kolem koně, o koně, jezdecká výuka), vhodné pro děti od šesti let.

Kroužek HPSP „já a zvířátko“, 1 x týdně - 6 lekcí: 1800 Kč, 12 lekcí: 3500 Kč

Dítě se učí o zvířátkách a péči o ně, pro děti od 3 let i pro děti s hendikepem.

Svezení na koni: 5 Kč/min

Procházka s koněm na ruce, vhodné pro nejezdce i pro děti, co už samostatně sedí.

Předškolní příprava 6 lekcí: 1800 Kč, 12 lekcí: 3500 Kč

Pravidelná hodina mezi zvířaty s jízdou na koni se zaměřením na samostatnost a přípravu k nástupu do školy.

Příprava k jezdeckým zkouškám

zaměřená na úspěšné složení zkoušek jako např. ZZVJ, cvičitel, HPSP, KFE a jiné, cena a čas dle úrovně jezdce.

Dárkové poukázky - zážitky s koňmi

dle požadavku dárce poukazu

Hipoterapie 12 lekcí: 3000 Kč, 1 lekce: 300 Kč, vstupní vyšetření: 500 Kč

Vystoupení s koňmi, cena individuální podle náročnosti a požadavků

Vystoupení se účastní dva až čtyři koně s jezdci v kostýmech podle zvoleného období, kromě jezdce je ke každému koni i jeden člověk na zemi.

Vystoupení koní a pěších, ve spolupráci s Manus Regis

Vození dětí na koni na akci

dva koně, čtyři lidé