Vystoupení ve stylu baroka

Výcvik rekruta jednotky arkebuzírů

"Rekruti křepčí. První defilé! Komando v bubnu rachotí. To jsou mi tance opilé! Jmenuju se Hansik Marschalek a jsem rekrutem arkebuzírů. Taky nám říkaj karabiníci nebo bandalíři, prej proto, že máme arkebúzu, teda flintu, pověšenou za karabinku na koženým bandalíru. Ale možná je to úplně jinak, co já vím. Já jsem jen rekrut. Náš výcvik popsal léta páně 1616 jistej pan Jacob. Teda Jacob Wallhausen. Moc chytrej, drbanej pán. Ty jeho cviky dneska najdete ve všech jízdních armádách světa."

Na počátku 17. století se vytvořily dva druhy jízdy – arkebusiéři a kyrysníci. Kyrysníci byli od hlavy ke kolenům v brnění, které muselo odolat nejen výstřelům z pistole, ale i z mnohem silnějších mušket. Arkebuzíři či arkebusiéři, nazývaní také karabiniéři a bandoliéři, představovali lehkou jízdu. Z brnění měli jen přilbu, přední a zadní plech, ze zbraní karabinu, jednu nebo dvě pistole v holstrech na sedlu a na boku kord. Arkebusy a karabiny byly zavěšeny na banderolách (bandalírech). Obě jízdy na koních využívaly především palných zbraní.

Jízda svobodných rytířů představuje ve svém barokním vystoupení jezdeckou jednotku španělských arkebuzírů pod samostatným velením. Vystoupení je koncipováno jako výcvik nového rekruta, který je současně průvodcem děje. Výcvik obnáší řadu různých válečných cvičení: napichování zavěšených kroužků kopím, hod kopím v trysku na terč, sekání cvičných terčů (hlav) poboční zbraní, střelbu z arkebúzy i z pistole ve cvalu, útok na kvintánu neboli otočný štít a další. V případě zájmu jsme schopni zajistit ve spolupráci s barokním pěchotním oddílem také ukázky vojenské taktiky barokní jízdy: Boj ve formaci, útok proti pikenýrské tercii (v karakole i čelním nárazem), individuální souboje, strhávání jezdců.

Délka vystoupení: zhruba 30 až 40 minut.

Počet účinkujících: pět a více koní, pět a více jezdců, v případě zájmu zvlášť najímaná barokní pěchota.

Požadavky na organizátora akce

  • Prostor o velikosti minimálně 40 x 20 m (na menším prostoru lze předvést jen část vystoupení)
  • Vhodný povrch – tráva, hlína, písek
  • Připojení na elektrickou energii (380 V / 16 A)
  • Zdroj pitné vody
  • Možnost příjezdu k místu vystupování (alespoň pro vykládku a nakládku koní a rekvizit)
  • V případě vícedenního vystupování prostor pro pastvu koní
  • Postavení, ohraničení a ozvučení kolbiště jsme schopni si zajistit

Reference

  • Valdštejnské slavnosti, Cheb, Jičín, Frýdlant
  • Bitva na Bílé hoře, Praha

Cena

Podle dohody v závislosti na počtu koní a náročnosti představení.