Soustředění kavalerie, průvod vévody bavorského a svěcení poutního kříže

13. 06. 
2021

V našem fotoalbu přibyly tři nové galerie ze skrovných, ale krásných a dojemných akcí a setkání tohoto jara. V dubnu se v Lochovicích a na vrchu Plešivec konalo tradiční cvičení 9th Illionis Cavalry, spojené s malou lesní bitvou z období občanské války, kterou jsme návštěvníkům Brd zpestřili jejich zážitky z okolí Plešiveckého jezírka. V červnu se za dodržení přísných hygienických opatření pro všechny účastníky i koně nakonec přece jen uskutečnil překrásný průvod vévody Štěpána Bavorského po staré norimberské cestě, který zamířil ze Dvora Králové do Berouna, z Berouna na Tetín a z Tetína druhý den do Srbska. Agentura Alotrium se postarala o jeho tradičně skvělou organizaci i atmosféru a koníci odvedli pod svými jezdci skvělý výkon - zvláště druhý den, kdy se ze Srbska vraceli do stáje po kopytě. Vévodovi bavorskému přálo po většinu času i počasí, jen těsně před Tetínem sprchlo. Průvod, který představoval druhou větev tradičního Královského průvodu, vznikl díky projektu Svatá Ludmila 1100 let. Starostové obcí, v nichž jsme zastavovali, ás hezky přivítali a vzdali hold vévodovi Štěpánu Bavorskému, který k nim krátce zahovořil.

Cesta zpět ze Srbska nádhernou brdskou krajinou se pak čistou áhodou propojila s působivým duchovním zážitkem, kdy jsme se v obci Brodek náhodně setkali se skupinou zdejších farníků a dalších dobrých lidí, kteří nás velmi milými slovy přizvali k vysvěceí poutního kříže v lukách pod zdejším kostelíkem. Brodek je nádherná vesnička, která stojí za návštěvu, a místní komunita v čele s "Černým Petrem" se o ni moc hezky stará. Zastávka tam byla skutečné pohlazení. A pak už koně zamáířili k domovu...