Pohřeb Petra Voka, Třeboň, listopad 2011

09. 11. 
2011

Šestého listopadu Léta Páně 1611 zemřel na třeboňském zámku poslední potomek rožmberského rodu Petr Vok. Jeho smrtí vymřel rod slavné jihočeské růže po meči.

Čtyřsté výročí úmrtí významného syna jednoho z největších staročeských rodů si připomněla i všechna města bytostně spjatá s jeho osudem: Český Krumlov, Vyšší Brod a Třeboň. V Krumlově, kde se Petr Vok narodil, zněly syrovým listopadovým večerem na jeho počest zvony, pouliční světla zhasla a po Vltavě plula planoucí pětilistá rožmberská růže. Ve Vyšším Brodě, kde v rodinné hrobce Rožmberků nalezl poslední spočinutí, připomněla jeho jméno modlitba na jeho počest. A město Třeboň, na jehož zámku prožil posledních deset let svého života a kde také zemřel, vzdalo svému pánu úctu uspořádáním rekonstrukce pohřebního průvodu. A stejně jako letos na jaře, kdy jsme se zúčastnili příjezdu Petra Voka do Třeboně, jsme nechyběli ani u této akce. Se dvěma hnědáky z naší stáje, Johnniem a Dudlíkem, jsme představovali smuteční doprovod nesoucí dolů obrácené rožmberské erby. Předlohou pro naše role byly postavy skutečných českých šlechticů, pánů Kořenských, Boubínského a Votíka, jejichž dva koně opravdu doprovodili Petra Voka na poslední cestě.

Průvod, čítající desítky historických postav, prošel velkou částí Třeboně a přilákal pozornost stovek přihlížejících. Když zamířil na hráz rybníka Svět a vstoupil do aleje starých dubů, jejichž listí obarvil podzim zlatem, nabyla cesta zvláštní melancholické atmosféry, jakou kdysi uměli zachytit snad jen mistři romantických pláten. Dnešní doba však spíš než štětcům a paletám přeje fotoaparátům, s nimiž dávné malíře pohotově zaskočili dva výborní fotografové, Michal Morawetz a Petr Krejčí. A protože nám oba dali souhlas k publikování svých snímků i na našem webu, můžete se na třeboňský průvod podívat i vy.