Srpnové akce ve fotoalbu

09. 09. 
2008

Je to zvláštní hra osudu, že jsme se v srpnu zúčastnili hned dvou akcí, které oslavovaly životní dráhu dvou megalomanských, prudkých, prchlivých a předčasně zahynuvších osobností. Jejich kariéry zazářily jako komety a tato zář zaslepila oběma mužům oči. Oba byli včas varováni, že se ženou do záhuby. Ani jeden toho nedbal.

Generál George Armstrong Custer, americký důstojník německého původu, prošel už v mladém věku několika válkami. Ve válce Severu proti Jihu byl osobním pobočníkem náčelníka severního jezdectva generála Sheridana a sehrál i rozhodující úlohu při porážce jižních vojsk pod generálem Gordonem. Jako pětadvacetiletý se po občanské válce postavil do čela Sedmé kavalerie, s níž vyrazí na tažení, jež se mu stane osudným - na tažení proti Indiánům. Varování generála Gibbona, velitele druhé armády: "Nepospíchejte, Custere, počkejte raději na nás!" odmítl před cestou do údolí Little Big Hornu uposlechnout.

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, český šlechtic hovořící německy, španělsky, latinsky a částečně francouzsky (jen česky to nepřeháněl) docílil tolika hodností a funkcí, že je snad ani nelze vyjmenovat. Vrchní velitel císařské armády, General-Capo s neomezenou pravomocí, pověřený absolutním velením armády a s absolutní mocí ve věcech míru a příměří, říšský kníže a vévoda dosáhl veškeré moci, jaké si jen smrtelník může přát. Ale byla to právě tato velká moc, která mu nakonec zlomila vaz. Jakkoli sám sebe utěšoval, že "pán můj, císař římský, jest pán spravedlivý a vděčný, který svých věrných služby jinším způsobem rekognoscíruje, než jak mně psáti ráčíte", už brzy měl poznat, že se mýlil a varovný dopis, v němž mu Jáchym Slavata sděloval, že se ho císař chystá zlikvidovat, měl vzít raději vážně. Když do jeho ložnice v Pachelbelovském domě na chebském náměstí vtrhl setník s partyzánou, bylo už na všechna kdyby pozdě.

Osud generála Custera zlákal už před osmi lety herce a podnikatele Václava Vydru, který toužil i se svými přáteli poznat pocity kavaleristů při jezdeckém útoku. Od té doby se na hněvšínské louky sjíždí rok od roku až na dvě stě koní a jezdců, účastnících se tradičního Memoriálu generála Custera.

Členové našeho Texas Ranger Clubu pomáhají dotvářet kolorit celého projektu dobovým táborem americké armády a účastí v inscenovaných scénkách ze života amerického Západu.

Také Valdštejnův osud se stal inspirací osobnosti dnešní doby - pyšný vévoda se stal doslova alter egem Miroslava Kněborta. Tento herec a organizátor vzkřísil slávu Valdštejnských slavností v triu valdštejnských měst, na jejich rozvoji měl Albrecht nemalý podíl - v Jičíně, Frýdlantu a na konci srpna v Chebu.

My se slavností pravidelně účastníme pod standardou Jízdy svobodných rytířů v uniformách barokních arkebuzírů. Letos už podruhé zpestřila program chebských slavností i bitva, situovaná tentokrát na břehy Ohře, kde dvě armády bojovaly o strategicky důležitý most a kde jsme si spolu s Kavalerií Náchod zaválčili v roli jízdních oddílů hájících jeden břeh řeky.

Jak už to na našem webu bývá, fotky z těchto projektů hledejte ve fotoalbu.