Město draka a město královské

14. 05. 
2008

Během svátečních květnových dnů nás pohostila hned dvě česká města, nejdřív Rakovník, kde se konala tradiční slavnost otevírání Vysoké brány, a potom Trutnov, pořádající Slavnosti draka.

Rakovnické slavnosti organizuje od poloviny 90. let každoročně Muzeum T. G. M. ve spolupráci s městem a se Společností pro hrad Týřov. Je to akce, kterou se město otevírá turistům. V rámci celodenního programu tu vystupuje celá řada legendárních českých šermířských a divadelních skupin a spolků (Dominik, Kadeti, Štvanci, v minulosti se zde několikrát představil Bibus Spiritus).

Program má velmi pěknou atmosféru díky svému umístění do bývalé Židovské čtvrti, kde se dochovala celá řada původních renesančních domů. Začíná každoročně gotickým rytířským průvodem směřujícím na náměstí před rakovnickou radnici, odkud jej starosta doprovodí zpět před Vysokou bránu, kde symbolicky odemkne město.

Letošek nebyl výjimkou - předseda Společnosti pro hrad Týřov Dušan Reznický požádal jménem všech rakovnických občanů o odemčení bran starostu Zdeňka Nejdla, a jen co byl tento slavnostní akt vykonán, začalo celodennní veselí, spojené s přehlídkou šermířských soubojů, hudebních čísel i tanečních a divadelních vystoupení. Jízda svobodných rytířů pozdravila ze sedel všechny přítomné a provedla průvod městem. Akci pozorně sledoval Rakovnický deník, jehož reportáž si můžete přečíst a prohlédnout zde: http://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/rakovnik-se-otvira-turistum20080507.html#mm

Hned následující den jsme znovu balili, abychom se přesunuli do Trutnova, kam nás pozvala jezdecká skupina Ultima Dei Gratia. Pořádala zde velký gotický rytířský turnaj u příležitosti třetího ročníku dračích slavností, protože Trutnov je už tisíc let Městem draka a patří do mezinárodního společenství dračích měst. Turnaj obsahoval všechny klasické disciplíny - sbírání kroužků, útok na quintanu pomocí dřevce, lov kance kopím, sekání hlav mečem, podjíždění překážek a jiné. Nutno uznat, že Ultima Dei Gratia jej měla pěkně připravený. Za Jízdu svobodných rytířů se jej v sedle zúčastnili Bobeš a Míša, neboli rytíři Jakub z Břevnova a Michal z Točníku. V závěrečném melée pak bojovali všichni rytíři mezi sebou a došlo i na obušky, jimiž se sráželi ze sedel.

Akce vyvrcholila nočním průvodem s ohňovými draky, při němž jezdci vytvořili působivý doprovod Albrechtu z Valdštejna. Také tato akce získala nemalý ohlas, jak se můžete přesvědčit třeba tady: http://www.trutnovmestodraka.cz/

Chcete-li si pak připomenout atmosféru oněch dní na našich stránkách, zavítejte do fotoalba, kde čekají Oříškovy obrázky.