Koně mají svou turistickou značku

19. 02. 
2008

Možná jste už potkali zvláštní turistickou značku, která má uprostřed bílého čtverce místo pruhu barevný kroužek. Je to symbol cesty, po které se můžete vydat na výlet s koňmi.

Poznávat svou zemi z koňského sedla patří k úžasným životním prožitkům, ale volný pohyb krajinou s sebou nese i svá rizika a s přibývajícím počtem koní vyžaduje dodržování určitých pravidel, která by pomohla jezdcům bezproblémově projet dané území a zabránila škodám na lesních porostech i na zemědělsky obdělávané půdě. Právě tahle myšlenka stála před třemi lety za vznikem projektu sítě značených stezek pro jezdce, na němž se podílejí i majitelé jezdeckých stájí a vlastníci koní v každém regionu. Jezdci, kteří se rozhodnou využívat jezdeckou stezku, se zároveň zavazují k ohleduplnému chování k chodcům, cyklistům i ostatním uživatelům stezky, k ochraně jejího povrchu i okolí a k respektování všech ostatních zásad bezpečné koňské turistiky.

Značení stezek vychází z metodiky značení pěšin turistických tras, používané Klubem českých turistů. Červená a modrá barva se používá pro dálkové a hlavní trasy, zelená pak označuje spojnici mezi těmito trasami a žlutá stálé okruhy v okolí takzvané jezdecké stanice, což je místo, kde si lidé mohou například půjčit koně nebo se zde s ním zastavit a odpočinout si. Na rozcestích slouží rovněž klasické a zažité tabulky Klubu českých turistů s vyznačením cílového nebo průběžného cíle a vzdálenosti.

Středočeská koňská stezka Sever-Jih propojuje stávající koňské trasy v Ústeckém a Jihočeském kraji. Veškeré používané trasy jsou spolu s jezdeckými stanicemi zachyceny na mapách, jež můžete získat například v Infocentru Slaný nebo na rančích poblíž stezek.

Stezka vede lesními pěšinami, polními cestami a v některých místech také přes obce. Potkat se s ní můžete také v Lochovicích, kde jako jezdecká stanice slouží právě statek Ráfy a Míši Maškových.

Vlastní stezka se obce dotýká pouze v místě, kde se silnice z Lochovic na Netolice kříží s železniční trasou mezi Zdicemi a Jinci. Vydat se po ní můžete například na hrady Točník a Žebrák, nebo v opačném směru do Příbrami či Mníšku pod Brdy.