Individuální lekce hipoterapie (terapeut, vodič a klient) povoleny

22. 04. 
2020

Poskytování služeb Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii je povoleno členským střediskům ČHS pro individuální lekce vyžadující přítomnost terapeuta, vodiče a klienta (případně rodiče nebo zákonného zástupce/doprovodu) s odvoláním na stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 17. 4. 2020. Více viz níže:

Metodické pokyny České hiporehabilitační společnosti

k postupnému obnovení provozu pro poskytovatele

Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii (HTFE)

- individuální lekce vyžadující přítomnost terapeuta, vodiče a klienta

(případně rodiče nebo zákonného zástupce/doprovodu)

Poskytování služeb Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii je povoleno členským střediskům

ČHS pro individuální lekce vyžadující přítomnost terapeuta, vodiče a klienta (případně rodiče

nebo zákonného zástupce/doprovodu) s odvoláním na stanovisko Ministerstva

zdravotnictví ČR ze dne 17. 4. 2020.

Doporučení ČHS k postupnému obnovení provozu pro poskytovatele HTFE:

- lekce probíhají ve venkovním prostředí (krytá hala není povolená)

- terapeut, vodič, klient a případně jeho rodič nebo doprovod musí v průběhu

hipoterapie používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako jsou

respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének,

s výjimkou dětí do dvou let věku a osob se závažnými poruchami autistického spektra

- každý klient bude při lekci používat jednorázové rukavice, eliminující přímý kontakt s

pomůckami nebo se zvířetem

- terapeut a vodič budou používat rukavice, eliminující přímý kontakt s klientem

(terapeut jednorázové)

- terapeut provede před každým dalším klientem dezinfekci madel nebo podložky,

případně použije jednorázovou podložku, např. z netkané textilie

- terapeut provede před každým dalším klientem dezinfekci dalších používaných

pomůcek, jako jsou např. válce, podpůrné klíny – o provedení dezinfekce bude

proveden zápis

- nesmí být využívány související vnitřní prostory areálu, zejména společné šatny,

umývárny, sprchy a podobná zařízení

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS.

Předsedkyně ČHS