Příjezd Petra Voka na Youtube

16. 05. 
2011

Na Youtube se minulý pátek objevil obsáhlejší záznam velikonočního příjezdu Petra Voka do Třeboně, kde jsme představovali osobní gardu slavného Rožmberka a v čele slavnostního průvodu provázeli jeho kočár od Schwarzenberské hrobky až na nádvoří třeboňského zámku. Atmosféru celé akce si lze tedy nyní připomenout i zde: http://www.youtube.com/watch?v=7-YHXvattag