Ostatní vystoupení, speciální čísla

Ve všech výše zmíněných obdobích a stylech (gotika, renesance, baroko, western) může skupina nabídnout vlastní vystoupení zahrnující boj jezdce proti jezdce nebo jezdce proti pěším, ukázky jezdecké dovednosti ve specializovaných disciplínách i speciální čísla, jako je stržení z koně, útok přes ohnivou stěnu nebo pyrotechnické efekty.

Kromě toho skupina nabízí při svých akcích vození dětí na koni a projížďky diváků. Může zajistit i dobový tábor, tržiště, stánkový prodej a dobovou kuchyni.

Skupina také zajišťuje a může nabídnout odpovídajícm způsobem okostýmované koně i jezdce k průvodům spojeným s krásnými českými tradicemi: každoročně pořádá v lednu tříkrálový průvod na koních, doprovázený živou muzikou a kostýmovanými koledníky zpívajícími tříkrálovou koledu, v listopadu může nabídnout svatého Martina pojatého jako středověkého rytíře - jezdce v plné zbroji a v červeném plášti (svatý Martin může vystoupit jak samostatně, tak v rámci scénky se žebrákem, jemuž věnuje polovinu svého pláště – do scénky je možné zapojit i další postavy) a v prosinci nabízí originální mikulášský průvod na koních s Mikulášem, andělem a čertem v sedlech a případně i s dalšími čerty na zemi.