Novinky ve fotoalbu, účast na závodech

26. 06. 
2022

Ve fotoalbu přibyly galerie z Valdštejnských slavností v Jičíně, jež se konaly na sklonku května, a z tradičního červnového průvodu vévody Štěpána bavorského ke Karlu IV, který každoročně pořádá skupina Alotrium. Na obě akce vyšlo krásné počasí a obě se odehrávaly v nádherném prostředí i v atmosféře. Vévodu Albrechta z Valdštejna uvítaly překrásné jičínské aleje, které ostatně sám založil, vévoda Štěpán zase vedl své poselstvo magickou krajinou Českého krasu přes mnoha mýty opředený Tetín.

V neděli 26. června se naše děti zúčastnily velkých celodenních závodů, jež ve Kšelích pořádala s námi spřátelená stáj Napoli a které sestávaly z parkuru i drezury. Opět to byl krásný, i když horký den. Další akce budou brzy následovat.