Poděkování od Charity Beroun

23. 02. 
2022

Přišel nám děkovný e-mail od Charity Beroun k letošním výsledkům tříkrálové sbírky, o nějž se rádi podělíme, protože je to zásluha všech našich milých sousedů z Obory, Jam, Netolic i nových bytovek u Domova pro osoby se zdravotním postižením, kteří každým rokem přispívají našim třem králům do charitní sbírky a jsou na ně hodní:

Milí spolukoledníci!

Tříkrálová sbírka do sběrných kasiček skončila v neděli 16. ledna 2022. Výsledek za Charitu Beroun je 251.103 Kč! Náš nový 👑👑👑rekord!

Moc Vám děkujeme za pomoc. Žádný příspěvek nebyl malý a za každou chvíli Vašeho volného času věnovaná na pomoc dobré věci – Azylovým domům Charity Beroun - především AD pro rodiny s dětmi Lochovice – jsme vděčni.

Koledovalo 86 vedoucích skupinek, někde proběhly Tříkrálové průvody, jako v Louníně, Srbsku, Králově Dvoře, Nižboru a dalších, někde byl průvod dokonce s koňmi jako v Lochovicích, Kočvarech a Oboře díky rodině Maškových a jejich přátelům.

Ráda bych ještě jednou poděkovala velkým podporovatelům – koordinátorů sbírky v Tetíně a Svatém Janu pod Skalou a také Katolické mateřské škole, která chodí s námi tradičně koledovat na berounskou radnici. Velkou pomocí jsou také koncerty loděnického pěveckého sboru COMODO, který pro nás bez nároku na odměnu zpívá již přes 10 let v Loděnici a sedm let i v Berouně, a výtěžek z jejich koncertů krom krásného zážitku činil 11859 Kč.

Bezkonkurenčně nejpočetnější skupinou - nejméně 60 skautů (roznášeli požehnání do obydlí v Berouně a koledovali do 13. kasiček, kam vybrali 17805 Kč) ze Skautského střediska Radost a Naděje… a mnoha dalších.

Mnoho darů vykoledovali též zaměstnanci Charity Beroun a jejich děti v místních organizacích a firmách, spoustu firem umístilo v provozovnách stacionární 3K kasy.

Ještě jednou Vám vyjadřujeme velký dík a obdiv za Vaši ochotu. Chystáme setkání pro tříkrálové dobrovolníky a doufáme, že se podaří, že se spolu potkáme, i když asi ne v únoru, jak bývalo zvykem. Těšíme se tedy na společné chvíle.

S přáním pěkného dne

vedoucí úseku veřejně prospěšných projektů a dětské skupiny Beránek, Charita Beroun