Připomenutí Horymírových jízd

01. 03. 
2021

Protože Horymírova jízda se letos v důsledku protiepidemických opatření nekonala, připomněli jsme si ji položením kytičky k Šemíkovu pomníku v Neumětelích a malým přehledem fotek z jejích předchozích ročníků, na které se můžete podívat ve fotogalerii.