Čtyři nové galerie

13. 06. 
2016

Začala sezóna, a navíc je rok Karla IV., tak se sbíhá tolik projektů, že je ani nestačíme zpravodajsky pokrývat. V květnu zavítala Jízda svobodných rytířů do Jičína, aby se převtělila do své tradiční role Valdštejnovy gardy a po Chebu a Frýdlantu doprovázela vévodu i při vizitaci třetího z jeho měst, jimž vtiskl podobu, jež se dochovala až do dnešních dnů. Poté následoval víkend pro onkologické sdružení Den pro můj život, které na Hrochově ranči v Otročiněvsi u Berouna uspořádalo celodenní program, tentokrát na téma antika a olympijské hry. S červnem přišel slavnostní průvod Karla IV. na Karlštejn, v letošním roce vypravený nejen z Prahy, ale také z Berouna. Oba průvody se sešly na louce pod Karlštejnem a obou jsme se zúčastnili. A hned víkend poté jsme navštívili na pozvání kancléře Vratislava z Pernštejna liberecký jarmark a uspořádali na něm celkem čtyři rytířské turnaje na kancléřovu počest. Ty se staly významnými zejména pro dvě naše mladší jezdkyně, konkrétně Amálku s Marjánkou, neboť se poprvé zúčastnily turnaje coby plnohodnotní rytíři ovládající všechny druhy zbraní, jež účast v turnaji vyžaduje (meč, kopí, dřevec, štít). A vedly si víc než dobře. A protože sezóna je právě v rozpuku, další akce už se na náš tlačí. Tak až bude zase chvilka, přibudou další zprávy i obrázky.