Tři králové v Lochovicích, leden 2012

13. 01. 
2012

Tradiční, v pořadí již šestý pochod tří králů se uskutečnil v sobotu 7. ledna. Jako vždy jsme vyrazili do ulic Obory a Netolic "vyzbrojeni" kasičkou Katolické charity a nově u závěsným Betlémem, který dřív zdobíval hrudě koledníků, a zpívali jsme koledy, co hrdlo stačilo a malovali požehnanou křídou na dveře obydlí starodávné přání "Ať Kristus žehná tomuto domu", aneb Christus mansionem benedicat, neboli K+M+B čili Kašpar, Melichar a Baltazar. A dobří lidé nám dveře i srdce otevírali a co měli dobrého, nám darovali - dětem čokoládu, koním jablka, dospělým medovinu, charitě peníze. A všichni jsme si popřáli šťastného nového roku a byli dobré mysli.

Hezký článek přinesl o našem průvodu tak jako každý rok Berounský deník (http://berounsky.denik.cz/kultura_region/lochovice-tri-kralove.html) a náladu nikomu nezkazilo ani to, když na otázku: "Máte rádi jabka?" jeden z králů odpověděl: "My rádi, jsme smradi."

Tak zase za rok.