Indiánské války: bitva u pevnosti Fort Jackson, Březno, červenec 2011

26. 07. 
2011

Počítač přeplněný daty se vzbouřil. Neodpovídal. Něco si chroustal a posměšně kýval přesýpacími hodinami. Než mu počítačoví technici domluvili, uplynulo několik týdnů, a tak se teprve nyní vracíme k nejvýznamnější události druhého červencového týdne, jíž byly indiánské války v Březnu u Chomutova.

Bitva tentokrát nepopisovala tragický osud Custerovy Sedmé kavalerie, ale opřela svůj syžet o příběh vystěhovalců, jimž pozemkoví spekulanti podvodně nabídnou indiánské území v blízkosti bývalé obchodní stanice a později opevněné osady Fort Jackson.

Když se noví osadníci zkusí usadit na indiánské půdě, dojde k povstání místních kmenů, které krvavě potlačí Custerova armáda.

Jestli si za něco zaslouží organizátoři akce (ze skupiny North Cavalry) jedničku, tak za to, jak dovedně dokážou vytvořit na bitevním place a ve scénáři prostor pro jezdecké srážky. Bitvy se zúčastnilo odhadem přes čtyři desítky koní, jezdci obstarávali všechny podstatné role a manévry sevřených řad i divoké útoky nám pomáhaly vytvořit pro diváky skutečně impresivní podívanou. Obrat dvacetičlenné řady kolem své osy stál za to, stejně tak v trysku vedené útoky proti indiánům shromážděným na návrší nad indiánskou vesnicí nebo naopak výpady z návrší do pevnosti. Smůlu měl jenom slavný indiánský náčelník Čapawaha, velká posila každé akce, který se zranil při nácviku a vlastní bitvu proto sledoval jen jako odborný poradce.

My jsme coby jezdecká jednotka hráli role trestného oddílu vojenské kavalerie, který se nejdříve pokouší sám neúspěšně zastavit v zárodku indiánskou vzpouru, posléze se připojí k hlavnímu voji Sedmé kavalerie a po mnoha vyčerpávajících střetnutích s Indiány skoncuje. Stejně jako loni se k nám připojil Čenda i parťák Jiří Kobza, takže naše jednotka čítala šest koní a tvořila tak významnou část celého jezdectva. Žádná nehoda nás nepostihla a ve fotoalbu máme nachystánu první ochutnávku snímků od kamarádky Zuzky Alferyové. Ještě čekáme na obrázky z Oříškova fotoaparátu. A protože stejně jako loni nechyběl při bitvě báječný kameraman Country Šedý vlk, můžete indiánské války v Březnu shlédnout i na Youtube. Trailer k jeho skvělé práci najdete zde: http://www.youtube.com/watch?v=7qg95mNsttI&feature=related