Královský rytířský turnaj Elišky Přemyslovny, Zbraslav, květen 2009

25. 05. 
2009

Rytířský turnaj, kolby, tjost, klání - tolik a ještě mnoho dalších výrazů označuje rytířské zápolení na koních, ukazující všestrannou výkonnost jezdců i zvířat. Svým pojetím i organizačním řádem se tyto slavnosti řadily mezi největší události své doby a účastnila se jich nejvyšší mezinárodní aristokracie.

Atmosféru takových her se v sobotu 23. května pokusili přiblížit divákům na zbraslavském Slunečním městě organizátoři městských Slavností Elišky Přemyslovny, sdružení Aula Regia a SHŠ Citadela. Jako jezdeckou skupinu si přizvali nás a my tak získali možnost představit hned několik našich letošních novinek. Vedle inovovaného scénáře rytířského turnaje to byly zejména úplně nové čabraky pro všechny účinkující koně, na nichž zapracovala pilná ruka Oříškova. Novým oděvem se blýskl také herold dohlížející na dodržování turnajového řádu. A konečně na všechno to naše hemžení slížel okem mžouravým a trochu ospalým nejmladší přírůstek ve skupině od plzeňského Jirky Krokodýla.

Jako rytířská družina jsme nejdřív provedli městem královský průvod v čele s Václavem II. a jeho dcerou Eliškou Přemyslovnou - Zbraslav má k jednomu z nejmoudřejších Přemyslovců odedávna blízko, protože právě Václav II. založil Zbraslavský klášter (údajně jako výraz díků za to, že nevstoupil na most, který se před jeho zraky náhle zřítil do řeky).

Poté, co panovník i jeho dcera popřáli divákům dobrou zábavu a zahájili slavnostně dětský den, jsme se představili s ukázkou rytířského turnaje a předvedli postupně většinu disciplín, které máme v repertoáru, včetně boje muže proti muži. Očkem po nás koukla dokonce i jízdní policejní hlídka na koních. Fotoaparát dostala tentokrát na starost malá Máňa (všichni ostatní naši dvorní fotografové byli zaměstnáni přímo uprostřed turnajového pole) a rozhodně nelze říci, že by si s ním nevěděla rady. A protože v současnosti už připravujeme další rytířské vystoupení, vyhodnocujeme všechny poznatky z naší letošní premiéry, aby se nám příště dařilo minimálně stejně, ne-li lépe.