Svatý Martin na bílém koni přijel do Lochovic

26. 11. 
2008

Martin byl Kuba, rytířský doprovod mu tvořily Amálka s Máňou a v jeho stopách kráčel lampionový průvod.

Svatý Martin, patron koní a vinařů, ohlásil v Lochovicích příchod zimy. Martinskou slavnost uspořádal, podobně jako jiné znovu obnovované tradiční svátky, farní Klub Betlém ve spolupráci s Jízdou svobodných rytířů a sešla se na ní většina lochovických občanů. Jen ten sníh, který má svatý Martin přinášet, v onen den ještě chyběl, ale přišel jen deset dní poté. Jak praví jedna z mnoha pranostik, které se ke dni svatého Martina váží: Na svatý Martin, ještě se vrátím, ale na svatého Mikuláš mě tu najisto máš.