Klenozvání aneb Kratochvílné listování historií, červenec 2008

24. 07. 
2008

Koně spojují lidi různých oborů, takže není divu, že se kolem nich scházejí šermíři, kovbojové, vojáci, příznivci oživené historie, drezúrní jezdci a další hobbyisté, co jich jen je. A občas nás pozvou taky k tomu, co pořádají oni. Právě díky tomu jsme během prvních červencových svátků mohli shlédnout pátý ročník divadelního a šermířského festivalu Klenozvání aneb Kratochvílné listování historií, který na hradě Klenová nedaleko Klatov tradičně pořádá dnes už legendární recesistické divadelní a šermířské sdružení Bibus Spiritus z Prahy. Ke spoluúčinkování si v letošním roce přizvalo další skupiny zvučných jmen: na programu se tak velkou měrou stejně jako v předchozích ročnících podílela pražská skupina historického šermu Streitax, která jen týden předtím oslavila dvacet let svého nepřetržitého trvání, poprvé na Klenozvání zavítala strakonická skupina Vendetta a k festivalovému dění nemálo přispěla i skupina Impudici, o hudebnících Jaroslavu Tulkovi a Cain Da Breth nemluvě. Samotný Bibus Spiritus na Klenové představil hned pět autorských her ze svého bohatého repertoáru, přičemž se více než v minulých ročnících zaměřil v souladu s názvem akce na skutečné postavy a kapitoly české historie. Před diváky tak defilovali mimo jiné Jan Lucemburský, Karel IV., Blanka z Valois, Přibík z Klenové a Don Julius D'Austria, při noční pouti za strašidly a pověstmi českých měst a hradů nechyběli Jan Kepler, Albrecht z Valdštejna, Petr Vok z Rožmberka a další historičtí protagonisté, jejichž osudy plnily stránky českých a někdy nejen českých kronik. Sestavit takový program, zahrnující historické epochy od gotiky až po rokoko, není pochopitelně jednoduché, zvlášť při rostoucích požadavcích na historickou věrnost veškerého dění a historičnost všech účinkujících. Protože sami víme, jak náročné je zobrazovat historii věrohodně, zeptali jsme se Bibusu Spiritus, jak oni sami míru své historické věrnosti hodnotí. Za všechny členy Bibusu Spiritus nám odpověděl jeden z jeho scenáristů, známý jako pan Jarda: "Bereme-li za měřítko historické věrnosti její historii při interpretacích historie v historii, pak jsme stoprocentně historicky věrní." Ano, to je Bibus Spiritus! A obrazovou reportáž z Klenozvání najdete jako vždy v našem fotoalbu.