Jízda svobodných rytířů v literatuře faktu

27. 06. 
2007

Zájemcům o historii a návštěvníkům našich stránek si dovolujeme doporučit k laskavé pozornosti novou knihu spisovatele a ředitele Státního okresního archivu v Jičíně Jindřicha Francka, nazvanou Navzdory závisti - Životní příběh Albrechta z Valdštejna. Knihu vydalo v roce 2007 nakladatelství Havran Praha.

Obsáhlá, bohatě ilustrovaná publikace je vybavena detailním poznámkovým aparátem a podrobně líčí životní peripetie vrchního velitele císařské armády ve všech souvislostech tehdejšího politického, hospodářského i kulturního života. Nezapomíná ani na dodnes diskutované otázky generalissimova zdravotního a psychického stavu, který se podepsal na mnohých kontroverzních Valdštejnových rozhodnutích.

A do třetice Francek neopominul ani to, jak Valdštejn dodnes inspiruje umělce i historiky - jeho dílo tedy obsahuje také úplný přehled uměleckých děl spojených s Valdštejnovou osobou a výraznou pozornost věnuje rovněž otisku valdštejnské "legendy" v současném životě českých měst a obcí.

Právě v tomto bodu se kniha přímo týká i nás, tedy Jízdy svobodných rytířů, protože v kapitole Valdštejnovy návraty věnuje autor nemalou pozornost také obnovené tradici Valdštejnských slavností ve Frýdlantu, Jičíně a Chebu - a v doprovodné fotogalerii tak pochopitelně nemůže chybět snímek vzorně nastoupené španělské jezdecké jednotky v našem podání. Takže koukejte rozmnožit svoji knihovničku, nebo vás přestaneme považovat za kamarády.