Zahájení sezóny vojenského historického muzea Lešany, květen 2007

03. 06. 
2007

Skutečnost, že nás koně nemrzačí ani při palbě z děl a kanonů, zaujala ve Frýdlantu organizátory vojenského dne, který u příležitosti zahájení letní sezóny pořádalo Vojenské historické muzeum v Lešanech.

A tak jsme dostali tu čest proměnit se hned následující víkend po Frýdlantu v příslušníky československého vojska, nastupujícího v roce 1938 do pevností bránit republiku.

"Na pevnině není jiného národa, který má tak zdravý pud v rozpoznávání dobra a zla pro společnost a tak jemný smysl pro ukázněnost, jako Čechoslováci. V okamžiku velké zkoušky měl národ jako celek příležitost projevit podstatu své povahy. V pochmurných dnech po Mnichovu prokázal československý národ, že jeho jádro je zdravé," napsal uznávaný anglický novinář Sydney Morrell v předmluvě ke své knize Viděl jsem ukřižování.

Morrell přijel v březnu 1938 coby britský dopisovatel do českých Sudet a zůstal zde po celý průběh mnichovské krize až do října, kdy na Chebsko a do dalších sudetských oblastí napochodovalo německé vojsko.

Jako výjimečně poctivý žurnalista dával Morrell přednost tomu dívat se vlastníma očima a poslouchat vlastníma ušima. Během svého pobytu tedy neustále cestoval. Byl na Chebsku, když tam po Hitlerově projevu 12. září vypukla několikahodinová německá vzpoura, přijel do Habersbirku, když se dozvěděl o tamějším přepadení četnické stanice, nechyběl v Aši v době, kdy tam jednal Henlein s Runcimanem, a po mobilizaci zavítal i do pevností. Dělal rozhovory s vrcholnými politiky, s vojáky i s obyčejnými lidmi z obou stran sporu a vytrvale psal. Československo si v těch dnech získalo jeho upřímnou úctu a jeho pohled se tedy radikálně lišil od mnichovské politiky britského ministerského předsedy Chamberlaina a spol., kterou také neváhal kritizovat: "V Československu, jediné čistě demokratické zemi na východ od francouzsko-švýcarských hranic, čekala demokracie, že bude zachráněna, ale Chamberlain nemluvil o jejím zachraňování... Říkal, že Anglie nebude bojovat jen proto, aby bylo zachráněno Československo, ale že bude bojovat, jakmile budou přímo dotčeny britské zájmy. Tohle je však nebezpečná politika... Je-li demokracie silná na kontinentě, je shodně silná v Anglii, a naopak. Ztráta československé demokracie bude znamenat... i újmu osobní svobody v Anglii," napsal ještě před mnichovskou úmluvou.

Jeho hlas však nebyl vyslyšen. Československá armáda nedostala příležitost bránit svou zem. Osmnáct tisíc čtverečních kilometrů pohraničního opevnění obsadila k 1. říjnu 1938 německá vojska.

Nikdo však nemůže tehdejším československým vojákům upřít jednu věc. Byli odhodláni a připraveni bojovat. A za to si dodnes zaslouží uznání i pozornost. Organizátoři takových akcí, jako byl vojenský den v Lešanech, si to uvědomují.