Tři králové, leden 2023

08. 01. 
2023

Tři mudrcové přišli podle Matoušova evangelia od Východu, aby uctili nově narozeného židovského krále, jemuž přinesli myrhu, kadidlo a zlato. Pozdější tradice je proměnila na krále a obdařila jmény Kašpar, Melichar a Baltazar.

Tradice tříkrálové koledy 6. ledna představuje původně starokřesťanský svátek Zjevení Páně, v němž se připomíná Kristův křest v řece Jordánu. Coby tříkrálový průvod tří králů, mágů či mudrců se slaví už od středověku a v české lidové tradici se takto udržela až do konce 19. století. Znovu ožila v roce 2000 jako Tříkrálová sbírka katolické charity, která se postupně stala největší dobročinnou sbírkou v Česku.

V Lochovicích pořádá už 16. rokem tříkrálovou sbírku sdružení Jízda svobodných rytířů, v jehož podání jde o průvod Tří králů na koních, provázených dalšími koledníky zpívajícími tradiční tříkrálovou koledu. Krále představují většinou nejmladší členové sdružení, kteří se v lochovické stáji učí jezdit. Tři králové projdou v sobotu nejblíže svátku Lochovicei a přilehlou osadou Obora a v neděli zavítají do sousedních Netolic. Nesou s sebou betlémskou hvězdu, jež podle tradice ukazovala mudrcům cestu k Božskému dítěti, posvěcenou křídu, jíž píšou požehnání na dveře (K+M+B, tedy Christus Mansionem Benedicat, tedy Kristus žehnej tomuto domu) a kalendáře od Katolické charity pro všechny sousedy, kteří otevřou koledníkům dveře i svá srdce. Na oplátku vybírají do zapečetěné kasičky charity příspěvky na dobročinné účely a občas dostanou i něco dobrého na zub. Tradice tříkrálového průvodu na koních začala v roce 2007 a zatím se ji stále daří držet, i když první dětští jezdci jsou už dávno dospělí.

Slavnou tříkrálovou koledu zpívá Jízda svobodných rytířů v několika různě dlouhých verzích, aby jednak dala sousedům čas dojít k vrátkům za koledníky, jednak aby převyprávěla slavnou biblickou legendu tak, jak se nám v lidové tradici dochovala, včetně vyprávění o králi Herodesovi a o slavné betlémské hvězdě.

Koně, kteří s dětmi chodí, se s léty trochu obměňují, i když je do průvodu stále zařazován veterán stáje, bezmála čtyřiadvacetiletý hafling Narcis, který je tříkrálovým koněm od samého začátku. Šel i v letošním ročníku, kdy jej jako nováček doplnil valášek Fífa, a coby třetí kůň další mnohaletý veterán Dudlík. Celý letošní ročník se nesl v příjemné atmosféře, v níž si členové Jízdy svobodných rytířů ppřáli se sousedy společně hodně štěstí do nového roku.

Fotografie našeho dvorního fotografa Jirky Růžičky lze zhlédnout zde: Tři králové 7.1.2023 – haldir – album na Rajčeti (idnes.cz)